OxBox PAN04044 Horizontal Drain Pan 24.0 x 23.25 x 7.5 in. (2.0-3.0 Ton) - Jascko Shop

OxBox PAN04044 Horizontal Drain Pan 24.0 x 23.25 x 7.5 in. (2.0-3.0 Ton)

$118.61
PAN04044
Drain Pans J4AC4024A1000AA-J4AH4E36A1B00AA Parts J4AC4024A1000AA-J4AH4P24A1B00AA Parts J4AC4030A1000AA-J4AH4E36A1B00AA Parts J4AC4030A1000AA-J4AH4P30A1B00AA Parts J4AC4036A1000AA-J4AH4E36A1B00AA Parts J4AC4036A1000AA-J4AH4P36A1B00AA Parts J4AC6018A1000AA-J4AH4E36A1B00AA Parts J4AC6024A1000AA-J4AH4E36A1B00AA Parts J4AH4E36A1B00AA Parts J4AH4P24A1B00AA Parts J4AH4P30A1B00AA Parts J4AH4P36A1B00AA Parts Oxbox TEST BUNDLE PARTS
OxBox PAN04044 Horizontal Drain Pan 24.0 x 23.25 x 7.5 in. (2.0-3.0 Ton) SKU: PAN04044
OxBox Motor MOT14562, 1/5HP; 230V, 50/60HZ; 1PH; 144MM H 246MM - Jascko Shop

OxBox MOT14562, Motor, 1/5HP; 230V, 50/60HZ; 1PH; 144MM H 246MM

$428.02
MOT14562
J4AC4030A1000AA-J4AH4P30A1B00AA Parts J4AH4P30A1B00AA Parts Motors Oxbox TEST BUNDLE PARTS
OxBox Motor MOT14562, 1/5HP; 230V, 50/60HZ; 1PH; 144MM H 246MM SKU: MOT14562
Special Order, 5-10 Day Lead Time
OxBox BRD05765 Board PCB, Main Control Assembly - Jascko Shop

OxBox BRD05765 Board PCB, Main Control Assembly

$157.20
BRD05765
Control Units J4AC4018A1000AA-J4AH4P18A1A00AA Parts J4AC4024A1000AA-J4AH4P24A1B00AA Parts J4AC4030A1000AA-J4AH4P30A1B00AA Parts J4AC4036A1000AA-J4AH4P36A1B00AA Parts J4AC4042A1000AA-J4AH4P42A1C00AA Parts J4AC4048A1000AA-J4AH4P48A1C00AA Parts J4AC4060A1000AA-J4AH4P60A1C00AA Parts J4AH4P18A1A00AA Parts J4AH4P24A1B00AA Parts J4AH4P30A1B00AA Parts J4AH4P36A1B00AA Parts J4AH4P42A1C00AA Parts J4AH4P48A1C00AA Parts J4AH4P60A1C00AA Parts Oxbox TEST BUNDLE PARTS
OxBox BRD05765 Board PCB, Main Control Assembly SKU: BRD05765

Your cart

×